Lộc Fuho - Gửi Lời Cảm Ơn Đến “Team Quang Linh Vlog” Đã Gửi Lộc Số Tiền Lớn Giúp Bà Lão Bị Tai Biến

locFuho.com
Lộc Fuho TV
Chia sẻ:

Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn.

Người nghệ sĩ chẳng là gì nếu thiếu tài năng, nhưng tài năng chẳng là gì nếu không có lao động.

Xem Video