Lộc Fuho - Ko Tin Vào Mắt Mình Khi Có Hoàng Cảnh Nghèo Đến Như Vậy

Cô Chú ,Anh Chị .các Bạn ,Các E muốn gửi tiền Thiện Nguyện giúp những mảnh đời khó khăn..Thì cho Lộc xin tên để dễ lên ...

locFuho.com
Lộc Fuho TV
Chia sẻ:

Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn.

Người nghệ sĩ chẳng là gì nếu thiếu tài năng, nhưng tài năng chẳng là gì nếu không có lao động.

Xem Video